volejte zdarma: 800 11 66 55

Revitalizace

Revitalizace je souhrnný proces činností provedených za účelem zvýšení komfortu bydlení, úspory energie a celkové ochrany objektu.

V nezatepleném objektu teplo přes zdivo rychle uniká. Objekt v zimě rychle chladne a v létě se naopak přehřívá a je v něm velký rozdíl mezi povrchovou teplotou stěn a teplotou vzduchu. Zejména starší objekty vykazují velké množství skrytých tepelných mostů (nadokenní překlady, ztužující věnce, rohy obvodových zdí, ostění, parapety, sedla či chybějící izolace v panelech atd.), které jsou zdrojem promrzání a vzniku defektů.

Vnitřní zateplení tepelně izolačními omítkami sice omezí úniky tepla, nezabrání však promrzání zdiva a možnosti vzniku plísní mezi zdí a vnitřním zateplením, a proto doporučujeme objekt zateplit zvenku.

Zateplením objektu z vnější strany lze optimálně využít tepelně akumulační vlastnosti domu, ve zdech se akumuluje teplo a místnosti chladnou pomaleji, tím se prodlužuje doba tepelné pohody. Posunutím rosného bodu od izolantu, nemá zdivo sklony k promrzání. Také v letním období pak nedochází k přehřívání domu.

Nejčastější prováděné činnosti v rámci revitalizace:

 • zajištění statiky objektu
 • zateplení obvodového pláště
 • výměna výplní otvorů
 • zateplení střešního pláště včetně finální krytiny
 • částečná či celková rekonstrukce lodžií včetně výměny zábradlí
 • výměna venkovních parapetů
 • sanace základových konstrukcí
 • výměna či rekonstrukce výtahu
 • rozvod STA

Výhody zateplení obvodového pláště

 • úspora nákladů na vytápění přibližně: 15% u zateplení obvodového pláště domu a 30 - 40% u výměny oken
 • zrušení tepelných mostů a tím vzniků plísní
 • u panelových domů odstranění vad panelové technologie
 • snížení rizika kondenzace vodních par na povrchu obvodových stěn
 • zabránění vzniku černých plísní v interiérech
 • zlepšení tepelné pohody bydlení po celý rok
 • snížení hlukového zatížení (u izolantu z minerální vlny)
 • zlepšení akumulace zdiva
 • snížení statického namáhání poklesem teplotních rázů
 • vylepšení vzhledu fasády, a tím zvýšení atraktivity prostředí

Pracovní postup vždy obnáší tyto kroky:

 • přípravu podkladu
 • kotvení soklové lišty
 • lepení tepelně izolačních desek
 • kotvení hmoždinkami
 • ochranu hran
 • výztuž z armovací síťky
 • nanesení armovací vrstvy
 • penetraci pod omítku
 • povrchovou úpravu-omítku

Naše společnost používá pouze certifikované kontaktní zateplovací systémy renomovaných společností (např. BAUMIT, spol. s r.o., Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., BASF aj.), které v určité skladbě splňují kvalitativní třídu "A". Ta stanovuje ta nejpřísnější měřítka z pohledu kvality a účinnosti zateplovacích systémů v České republice.

Námi používané druhy tepelného izolantu

Stabilizovaný polystyren

jeho výhoda spočívá ve vyšším tepelném odporu, nižší pořizovací ceně a snadné montáži. Použití polystyrenových desek jako izolantu má však z důvodů požární ochrany omezené použití, a to do výšky max. 22,5 m.

Minerální vlna

má sice vyšší nároky na přesnost zpracování a vyšší pořizovací náklady, ale z požárního hlediska nemá žádná omezení. Má lepší prodyšnost a zvukově izolační schopnost.

Extrudovaný polystyren

má stejné požárně technické omezení jako polystyren pěnový a o něco vyšší pořizovací náklady, ale má velmi nízkou nasákavost (0,2 obj. %), a proto se používá zejména na izolaci konstrukcí pod terénem a na sokly.

 

Mezi hlavní chyby při zateplování budov patří špatná volba druhu, popř. tloušťky izolantu a nedodržování technologických postupů daných výrobcem. Návrh tepelné izolace musí být vždy dle konkrétních staveništních podmínek.

 

Fotogalerie referencí »

 

Naše projekty: